Voortgang Evolva project

Netwerk bijeenkomstHet eerste deel van ons project is nu formeel afgesloten. Dankzij de steun die we de voorbije jaren mochten ontvangen van Keyport 2020 (nogmaals hartelijk bedankt!) beschikken we nu over een prachtig ‘proven concept’: een rijke schat aan ervaringen en inzichten. Werkplekleren werkt!

 

En bovendien sluit het aan bij de behoefte van medewerkers. Het is een erkenning en waardering voor de grote schat aan ervaringskennis die in de teams aanwezig is. Wel is het nog een hele opgave om al deze kennis goed te ontsluiten, te mobiliseren en met elkaar te delen. Zo ontstaat leren over de grenzen van de eigen organisatie en het eigen team. Met steun van de Provincie Limburg krijgt het project nu een goed vervolg!

Met steun van de Provincie Limburg krijgt het project nu een goed vervolg: we willen namelijk dat werkplekleren ook gewaardeerd wordt door middel van erkende certificaten. Kan die kennis ook onderdeel uitmaken van opleidingsprogramma’s? En hoe dan? Hoe gaan we ons ‘proven concept’ verder concretiseren en vormgeven? Hiervoor is een nieuwe projectorganisatie opgericht. De stuurgroep is inmiddels formeel geïnstalleerd (zie hieronder) en het beoogde projectteam wordt eerdaags samengesteld

De samenstelling van de stuurgroep is als volgt:

  • Leon Poels, voorzitter en Raad van Bestuur stichting SGL
  • Raymond Clement, Directeur faculteit Zorg, Zuyd
  • Desiree Schaapkens, Directeur faculteit Zorg, ROC Gilde
  • Leon Lemeer, Directeur Zorg aan Zet
  • Tjeerd de Jong, Directeur Fontys Paramedische Hogeschool
  • Ward Vijgen, Raad van Bestuur Rubicon Jeugdzorg

Het project wordt ondersteund door Jan Valkenborgh, als onafhankelijk adviseur. 

Log in