• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

    verbindend leiden

 

Lees meer

SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met een hersenletsel en/of een lichamelijke handicap op het gebied van behandeling, dagbesteding, begeleiding thuis, logeren en wonen.


Meer dan 70% van onze cliënten heeft een hersenletsel, bijvoorbeeld naar aanleiding van een CVA (beroerte), tumor, hartstilstand, ongeval, ziekte van Huntington of dementie. Ook zijn wij er voor mensen waarbij, naast het hersenletsel, sprake is van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek. Mensen die slechtziend, slechthorend, doof of blind zijn kunnen ook bij ons terecht. Op het gebied van lichamelijke handicaps kunt u denken aan spierziekten, Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, reuma, hartklachten of een dwarslaesie.

Het aantal voorbeelden in de praktijk van 'samen leren' groeit  gestaag. Eén van die innoverende voorbeelden is Hersenz. Een samenwerkingsverband waarvan ook Evolva-deelnemer SGL deel uit maakt. Eind november 2014 heeft Hersenz nog de George Beusmans CVA Innovatieprijs 2014 gewonnen.

Hersenletsel gaat nooit meer over.

hersenz logo

Maar iemand met hersenletsel kan wél leren ermee om te gaan en zijn leven op zijn eigen wijze vorm te geven. Door te praten over de veranderingen, te gaan bewegen en energie beter te verdelen. Handigheidjes en hulpmiddelen kunnen het leven met hersenletsel makkelijker maken. Iemand krijgt weer zelfvertrouwen en weet beter wat hij wel en niet kan. Hij leert dingen op een manier die past bij wat hij wél kan. De professionals van Hersenz kunnen samen met de betreffende persoon en zijn naasten kijken wat nodig is om zijn leven weer zo goed mogelijk op de rit te krijgen. Hersenz is een vernieuwende samenwerking omdat het zich richt op de chronische fase van hersenletsel. Een fase waar nog heel weinig voor ontwikkeld is. De kennis en ervaring vanuit Hersenz is ook zeer waardevol voor ziekenhuizen, revalidatie eerste lijn.

Betrokken organisaties

Hersenz is een bijzondere samenwerking tussen zes zorgorganisaties: De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour, Middin, SWZ en SGL. Zij hebben veel ervaring in het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Samen bieden zij op dit moment al aan ruim 6.500 mensen dagbesteding, thuisondersteuning, 24-uurs zorg of behandeling. Door samen te werken maken zij gebruik van elkaars kennis en kunde om de behandeling van cliënten met hersenletsel en hun naasten verder te ontwikkelen en om wetenschappelijk onderzoek te initiëren. Hersenz is in een groot deel van het land beschikbaar vanaf medio 2014. Op termijn zal het behandeltraject in het hele land te volgen zijn.

 

Log in