• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

    verbindend leiden

 

Lees meer

Zuyd draagt bij aan de ontwikkeling van professies en onze regio. Samen met onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. We nemen daarin een voortrekkersrol, zijn alleen tevreden met het beste.

Onze medewerkers werken aan drie kerntaken: we leiden vijftienduizend toekomstige professionals op in vijftig bachelor- en masterprogramma’s, ontwikkelen trainingen en opleidingen voor professionals en voeren onderzoek uit in opdracht van bedrijven en instellingen.

Faculteiten
De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en opleiding en training wordt bij Zuyd georganiseerd in faculteiten. Bij Zuyd zijn negen faculteiten actief. Lees meer over de faculteiten.

Diensten
Zeven diensten ondersteunen het primaire proces binnen Zuyd: Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek, Human Resources, Finance and Control, Marketing en Communicatie, Facilitair Bedrijf, en Bestuursdiensten, elk onder leiding van een directeur. De aansturing en rapportagelijnen zijn vergelijkbaar met die van de faculteiten.

Teams
Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht zijn kernwaarden van de hogeschool en om die reden kiest Zuyd voor samenwerkende professionals in teams als dragers van de ontwikkeling en uitvoering van kerntaken in kenniscentra en diensten. Moderne arbeidsverhoudingen gaan uit van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken en dat kan het beste gestalte krijgen in samenwerkende teams onder leiding van een teamleider.

Log in