• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

  verbindend leiden

 

Lees meer

 • Nieuwsflits

  Zorg aan Zet wordt vanaf 1 januari kartrekker

  Download de nieuwsflits in PDF Formaat.

  Lees Meer
 • Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  De kern van Evolva, "Evolva werkplekleren 3.0",  is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst.

  Wij zijn SGL, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool, Zorg aan Zet, Fontys, Meandergroep, Levanto, Radar, SIM Leer Werk

  Lees Meer
 • Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Toen we een jaar of twee geleden met Evolva en werkplekleren begonnen, startten we met een vrij beperkte, algemene definiëring: werkplekleren vindt plaats in reële arbeidssituaties als leeromgeving en de leerobjecten zijn de dagdagelijkse verbeterpotenties uit de praktijk. De opdracht die Hans kreeg van de stuurgroep: is dit een proven concept? Oftewel: is werkplekleren een model, een gedachtengoed dat daadwerkelijk bruikbaarheidswaarde heeft en dat zich in de praktijk gaat bewijzen? De hele korte samenvatting is: “Ja.” De iets uitgebreidere – met acht aanbevelingen - vind je hieronder.

  Lees Meer
 • Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden is er voor iedereen die zoekt naar nieuwe aanknopingspunten om de leiderschapsvraagstukken van de steeds knellender wordende arbeidsmarkt aan te pakken. We zijn er voor iedereen die denkt dat het anders kan, mensgericht met vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Maar ook slimmer, innovatiever en leuker. En voor al diegenen die kritisch durven toegeven dat ze nog niet weten hoe ermee te beginnen.

  Lees Meer
 • 1

Waar staan we voor en waar gaan we voor? Teamleren, informeel leren en digitaal leren vanuit de werkplek. Dat vormt de basis van onze onderlinge samenwerking tussen zorg, techniek en onderwijs. Maar ook voor eventuele toekomstige samenwerkingspartners in Evolva werkplekleren 3.0. 

De basis voor samenwerking:

Waar staan we voor en waar gaan we voor? Teamleren, informeel leren en digitaal leren vanuit de werkplek. Dat vormt de basis van onze onderlinge samenwerking tussen zorg, techniek en onderwijs. Maar ook voor eventuele toekomstige samenwerkingspartners in Evolva werkplekleren 3.0. 

De basis voor samenwerking:

Verbeteren kennisproductiviteit

Verbeteren kennisproductiviteit

 • De zorginstellingen onderkennen het belang van het vraagstuk productiviteit binnen hun organisaties. Een eigentijdse maar nog onderbenutte manier om de productiviteit te verbeteren is kennisproductiviteit. Enerzijds is sprake van een spectaculaire groei van het aantal kennismedewerkers in de zorg en anderzijds vindt er een structurele onderbenutting plaats van hun kennispotentieel. Dat wordt als nadelig beschouwd voor het implementeren van nieuwe strategieën, samenwerking met derden, het implementeren van technologische innovaties, het levenslang leren en het benutten van de denkkracht van de grote aantallen medewerkers.
 • Duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers over de grenzen van de zorginstellingen heen, samen met excellent onderwijs passend bij de behoefte van de zorgpraktijk en bij de hedendaagse digitale wereld, zijn thema’s die bij uitstek kunnen dienen bij de verbetering van kennisproductiviteit.
 • De genoemde thema’s komen samen in het project Werplekleren 3.0 dat als een passende integrale oplossing wordt beschouwd waarmee de kennisproductiviteit meetbaar kan toenemen.
 • Bij de deelnemende partijen is het bewustzijn ontstaan dat in de huidige zorgpraktijk zaken als onderwijsinnovatie, kenniscreatie, leren en opleiden geen gescheiden activiteiten meer kunnen zijn, maar geïntegreerd moeten worden opgepakt.
 • Werkplekleren 3.0 laat de klassieke vorm van leren, waarbij de acquisitie is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden door middel van training in een schoolomgeving, los. Werkplekleren 3.0 is daarentegen gericht op leren door deelname aan het werkproces en socialisatie met en door de teamleden.
 • Bij Werkplekleren 3.0 wordt op de werkplek de leervraag gekoppeld aan de geambieerde performanceverbetering en het aanwezige kennispotentieel.
 • In de projectuitvoering c.q. werkprocedures wordt in alles gewerkt volgens drie fases: de fase van de verbinding (connectie) de fase van de collectieve betekenis (‘community’) en de fase van het co-creëren (coöperatie).

Pijlers en perspectieven

Drie pijlers en drie perspectieven

 • Het Werkplekleren 3.0 gaat uit van de combinatie van drie pijlers en drie perspectieven.
  • De drie pijlers waarop het Werkplekleren 3.0 rust laten zich als volgt beschrijven:
   • Het teamleren houdt in dat er op gefocust wordt om de collectieve bekwaamheid van het team te vergroten. Samen met elkaar en van elkaar leren bekwamer worden in het oplossen van blokkades in het werk en het toepassen van nieuwe kennis. Dit teamleren wordt gekenmerkt door twee aspecten, te weten: een goede feedback cultuur en georganiseerde mo-menten voor zelfreflectie.
   • Het informeel leren vertrekt bij de aanwezige kennis op de werkvloer en niet in het formele opleiding- of trainingsprogramma. De leerarrangementen en leerlijnen dienen voor het team relevant en actueel te zijn. De leerdoelen worden afgeleid uit de actuele performance van het team en de wens om deze op onderdelen te verbeteren.
   • De digitale (leer)technologie verbindt medewerkers in teams met andere teams die werken aan dezelfde kennisproducten en faciliteert bovendien het kunnen leren met moderne leertechnologieën. Met behulp van de leer-technologie van CSS Breda wordt een virtuele leeromgeving met diverse applicaties gecreëerd rondom de participerende werkplekken. Dit is een sprong naar de leertechnologie van de 21e eeuw.
  • In Werkplekleren 3.0 wordt ook vanuit drie verschillende perspectieven gekeken naar de combinatie teamleren, informeel leren en virtuele leertechnologie. Het gaat om perspectieven vanuit het management, vanuit de onderwijskunde en vanuit de leerprocessen op de werkplek.
   • Het managementperspectief onderscheidt de 70-20-10 benadering inzake het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor het werkplekleren en anderzijds de verwachting dat werkplekleren bijdraagt tot de realisatie van een hoger leer-rendement, verlaging van verletkosten en verlaging van trainingskosten.
   • Voor het onderwijskundig perspectief geldt dat er sprake is van het didactiseren van werkprocessen. “Werken is leren” gebeurt geïntegreerd op de werkplek op een methodische en systematische wijze die ook een didactische onderbouwing kent. De leeropbrengst mag niet meer aan het toeval worden overgelaten.
   • Het werkplekleren betekent de introductie van leerprocessen in het werkteam. Iemand leert individueel, maar het leerproces wordt zo georganiseerd dat men van en met elkaar leert vanuit een teamperspectief. Dit vraagt om bewustwording, professionele begeleiding en de juiste facilitering.

Niet alleen de zorginstellingen erkennen de importantie van Werkplekleren 3.0 als een middel tot het verbeteren van kennisproductiviteit. Ook de onderwijs, kennis- en techniekorganisaties bevestigen dat Werkplekleren 3.0 kan dienen als een middel om tot nieuwe vormen van duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en flexibiliteit te komen.

Samen ervaring opdoen

Samen ervaring opdoen

 • Voor een uitvoerige omschrijving van Werkplekleren 3.0 verwijzen partijen naar het Business Plan Werkplekleren 3.0, versie 21 maart 2014, opgesteld door CSS Breda. Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Partijen omarmen Werkplekleren 3.0 en willen samen ervaring opdoen met de leertechnologie en leermethodiek van CSS Breda en het project tot een succes maken zodat het op de lange termijn als een nieuwe vorm van werkplekleren met leertechnologie kan worden uitgerold in verschillende organisaties. Reden dat partijen met elkaar een samenwerking aangaan die in de overeenkomst nader wordt omschreven.

 

Evolva Group - Basis voor samenwerkingEvolva Group - Basis voor samenwerkingEvolva Group - Basis voor samenwerkingEvolva Group - Basis voor samenwerkingEvolva Group - Basis voor samenwerkingEvolva Group - Basis voor samenwerkingEvolva Group - Basis voor samenwerking 

Log in