Werkplekleren 3.0

Werkplekleren 3.0 gaat uit van de combinatie van drie pijlers: teamleren, informeel leren en digitaal leren.

Vanuit het teamleren focussen we op het vergroten van de collectieve bekwaamheid van het team. Samen met elkaar en van elkaar leren we, de Evolva-deelnemers. We leren bekwamer te worden in het oplossen van problemen in het werk en het toepassen van nieuwe kennis. Twee aspecten kenmerken het teamleren: een goede feedback cultuur en georganiseerde momenten voor zelfreflectie.

Iedereen weet en ervaart dat je meer leert door te werken dan door het volgen van formele trainingen of cursussen. Door (ook) het informele leren te ondersteunen wordt het leren naar de werkplek gebracht. Het informeel leren vertrekt bij de aanwezige kennis op de werkvloer en niet in het formele opleiding- of trainingsprogramma. De leerarrangementen en leerlijnen dienen voor het team relevant en actueel te zijn. De leerdoelen worden afgeleid uit de actuele performance van het team en de wens om deze op onderdelen te verbeteren.

Binnen Evolva werkplekleren 3.0 brengen we onderwijs en de zorgpraktijk dichter bij elkaar. Toekomstgerichte leertechnologie, de virtuele leeromgeving genoemd, ondersteunt daarbij. Digitaal leren verbindt medewerkers in teams met andere teams. Teams die werken aan dezelfde kennisproducten. Daarnaast faciliteert het bovendien het kunnen leren met moderne leertechnologieën. Met behulp van de leertechnologie creëren we een virtuele leeromgeving met diverse applicaties rondom de participerende werkplekken. Een sprong naar de leertechnologie van de 21e eeuw.

Log in