Evolva keurmerk

Reflecteren op leer-, en teamontwikkeling

Het Evolva keurmerk is voor de medewerkers een formele bevestiging dat men goed bezig is met het implementeren van het werkplekleren 3.0.  Met het Evolva-keurmerk sluit men aan bij de koplopergroep van goede voorbeelden. Voor het behalen van het Evolva keurmerk kan men een aanvraag indienen en dient men een aantal stappen te doorlopen.

Stappenplan aanvragen van het Evolva keurmerk:

  1. indienen aanvraag
  2. Evolva zet een apart validatieteam op
  3. Indienen van een zelfevaluatie
  4. Organiseren van een werkplekbezoek
  5. Inzichtelijk maken van de huidige situatie en de ambities voor de toekomst

Het validatieteam zal een beoordeling maken en deze samen met de aanvrager doornemen. Het bestuur van Evolva zal bij een positief advies van het validatieteam het keurmerk afgeven.

Wil je meer weten over deze actieve vorm van kennisdeling aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Log in