Ons Kennisnetwerk

Verzamelen - Verbinden - Verspreiden

Het Evolva kennisnetwerk heeft tot doel om allerlei vormen van werkplekleren te verzamelen, met elkaar te verbinden en de opgebouwde expertise met elkaar te delen. Hierdoor gaan we na hoe het leren op de werkplek ons kan inspireren om handzame modellen voor werkplekleren te bouwen. Door de co-creatie tussen onze onderwijsinstellingen en de beroepsorganisaties gaat de kennis- en expertise opbouw over het leren op de werkplek intussen razendsnel.

Wat je vandaag aan inzichten over werkplekleren 3.0  hebt verkregen tijdens een leergang, pilot of project is morgen alweer verouderd. Daarom blijven we elkaar actief opzoeken en houden we elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met het Evolva-Kennisnetwerk over werkplekleren 3.0 geven we richting aan de doorontwikkeling en verspreiding van dit gedachtegoed. Door het kennisnetwerk worden de deelnemers  gestimuleerd tot participatie, we faciliteren de kennisontwikkeling en organiseren het delen ervan. We houden steeds in het achterhoofd dat je (een kennisnetwerk over) werkplekleren nauwelijks kunt sturen, maar wel kan stimuleren en faciliteren.

In het  evolva kennisnetwerk kennen we de onderstaande initiatieven:

Wil je meer weten over deze actieve vorm van kennisdeling aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Achtergrond informatie :

Log in