Blog

Zorgtechniek Limburg, Kenniscentrum voor technologie in de zorg

In aansluiting op het landelijke beleid om door middel van technologie cliënten langer in staat te stellen om eigen regie en zelfstandigheid te behouden worden op het gebied van de zorgtechnologie in Limburg grote stappen voorwaarts gezet.

Het Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT) is de overkoepelende organisatie voor de brede samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheden, zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Een onderdeel uit deze infrastructuur is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV).

Op dinsdag 26 juni werd in Daelzicht, door twee cliënten Alma en Twan de officiële naam van het centrum bekend gemaakt. In een klein stukje theater wisten ze de prikkelende ontmoeting tussen onderwijs, technologie en zorg neer te zetten. Op een symbolische wijze gaven ze invulling aan de drieslag: volwassen worden – relatie aangaan – samenwerken.

Zorg, Onderwijs en Technologie zijn drie volwassen sectoren die een samenwerkingsverband aangaan. In Daelzicht onderkennen wij de noodzaak om meer naar elkaar toe te groeien, relaties aan te gaan en samen te werken.

Alle onderzoeken en trends wijzen uit dat de inzet van technologie in de zorg een goed antwoord is op uitdagingen als vergrijzing, transitie langdurige zorg, ontgroening. Nu is het absoluut niet mogelijk om helder te zien hoe de zorg er door inzet van technologie er bijvoorbeeld in 2020 zal uitzien, noch welke functies er zullen onstaat of welke opleidingsprogramma’s er nodig zullen zijn om mensen en organisaties klaar te maken. Grote veranderingen worden voorspeld gaande van 3D-printing, gentechnologie, onderhuids geïmplanteerde chips voor allerhande toepassingen en een internationale arbeidsmarkt. Ongeacht hoe je tegen al deze niet te stoppen ontwikkelingen aankijkt is het zeker dat ze een zeer grote turbulentie zullen veroorzaken.

Deze toekomst aanvoelend kom ik tot de vaststelling dat het niet zozeer de technologie zelf is die de turbulentie veroorzaakt. Het is eerder onze manier van kijken en reageren op die nieuwe technologie die de turbulentie veroorzaakt. We maken al zo een twintig jaar een verschuiving mee van een dominant industrieel tijdperk naar een kennis-en informatietijdperk. En deze verschuiving bereikt zo haar hoogtepunt. Onze vertrouwde manier van kijken, denken en werken blijkt niet langer houdbaar te zijn.

Vandaar dat tegelijk met het omarmen van de technologie er ook moet geïnnoveerd worden met nieuwe vormen van samenwerking. Anders organiseren, anders sturen, anders kijken en anders leren worden minstens zo belangrijk. De afhankelijkheid van tijd, plaats en manier van werken veranderen razendsnel waardoor organisaties van zorg, onderwijs en industrie steeds meer vervlochten zullen raken met elkaar en met elkaars omgeving.

Voor Daelzicht zijn daarbij de volgende drie kernwoorden essentieel: samen, leren, cliënt. Daelzicht doet mee aan het kenniscentrum voor technologie in de zorg omdat we geloven dat het mogelijk is om routines of denkwijze uit het verleden los te kunnen laten en we de toekomst maken in allerhande vormen van co-creatie samen met anderen. Voor ons gaat het om Richting ( wat wordt de cliënt er beter van?) Ruimte ( delen van kennis, best practice en al lerend verbeteren) en Resultaat (tevreden klanten, minder kosten, betere kwaliteit).

De uitdagingen voor de drie sectoren Zorg, Onderwijs en technologie zijn om gezamenlijk het lerend vermogen van iedere sector te vergroten. We willen graag meedoen door aan de randen waar mensen en systemen elkaar raken te beginnen met het bouwen van slimme samenwerkingsvormen.

Jan Valkenborgh

28 juni 2013

Laatst aangepast opmaandag, 24 november 2014 09:04
Jan Valkenborgh

 

Projectadviseur Evolva werkplekleren 3.0. Zaakvoerder Metanoia Management consulting.

Website: https://janvalkenborgh.wordpress.com/

Log in