Logo
Print deze pagina

e-Book Anders Leren in Daelzicht

Er wordt door organisaties heel veel tijd en geld geïnvesteerd in training en ontwikkeling van hun medewerkers. En het zorgwekkende is dat dit ondanks alles nauwelijks leidt tot verbetering van de prestaties.

Iedereen herkent de situatie van een dynamische trainer en 12 tot 15 deelnemers ergens in een zaaltje van een conferentieoord. Aan het eind van de dag was het voor iedereen een intensieve en bijzonder zinvolle training. Jammer zelfs dat niet meer mensen van de afdeling of het team aan de training konden deelnemen. De trainer vraagt afsluitend nog wat de deelnemers morgen, wanneer ze terug op het werk zijn anders gaan doen. De intenties zijn super (eerlijk) echter de praktijk is weerbarstig. Het rendement van dit soort trainingen is bijzonder laag.

Al in de jaren negentig toonde onderzoek van Lomardo & Eichinger aan dat het formeel overdragen van kennis in bijvoorbeeld een trainingslokaal slechts een leerrendement heeft van 10%. Dit gaat naar 20% als medewerkers aansluitend aan de training actief gecoacht worden. Het meest effectieve leren (70%) vindt daarentegen plaats in het werk zelf, via het zogenaamde werkplekleren door reflectie, ervaren en problemen oplossen van en met elkaar en in het werk zelf.

Moeten we ons niet afvragen of we nog wel langer door kunnen gaan met het leren via trainingen. De middelen en de tijd van onze medewerkers zijn te kostbaar om training en opleiding als een activiteit te blijven beschouwen die losstaat van het werken zelf. Dat is een dure en ongewenste situatie. Veranderen moet en kan niet anders.

Ik zie een belangrijke opgave voor vormings- en trainings afdelingen om meer aansluiting te vinden bij de bedrijfsactiviteiten . Voor ons heeft dat geresulteerd in de oprichting van de Daelzicht academie. Uitgangspunten hierbij zijn dat het leren plaats vindt in de werkplek, samen met de collega’s en gericht op het verbeteren van de teamprestaties. Het werkplekleren dus. Leren is werken en omgekeerd.

In het e-book , dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld schetsen we niet alleen het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan de inrichting van de Daelzicht Academie, maar bieden we tevens zeven verhalen van andere organisaties die bezig zijn met het “ Anders leren”. Als lezer krijgt u als het ware een doorkijkje over waar het met leren en opleiden naar toe gaat in de 21ste eeuw.

Graag nodigen wij u uit om uw inzichten en ervaringen met werkplekleren te delen via de community. Met name starten we graag discussiegroepen over de onderwijskundige visie bij werkplekleren en over de rol en taak van de leidinggevende bij werkplekleren.

http://cases.zorgaanzet.org/cms/cases.zorgaanzet.org

http://issuu.com/pdfviewer/docs/e-pdf_daelzicht_210613_hr

Jan Valkenborgh

23 juni 2013

Laatst aangepast opmaandag, 08 december 2014 11:28
Jan Valkenborgh

 

Projectadviseur Evolva werkplekleren 3.0. Zaakvoerder Metanoia Management consulting.

Website: https://janvalkenborgh.wordpress.com/
© EvolvaGroup Webdesign: Inconel B.V.