Blog

De zorg verandert en SGL verandert mee. Nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Momenteel vinden in de zorg in een sneltreintempo grote veranderingen plaats. De economische situatie dwingt ons er toe om de zorg- en dienstverlening in een rap tempo aan te passen, zodat deze in de toekomst ook nog betaalbaar blijft en voldoet aan de behoeften van de cliënten. Dit betekent wel dat we niet meer hetzelfde met minder geld moeten doen, maar dat we fundamenteel anders moeten gaan werken.


Eigen kracht cliënt staat centraal

De filosofie is dat we bij SGL werken vanuit de eigen kracht van de cliënt en zijn directe omgeving. Primair uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid van de client en zijn familie. Ondersteuning is gericht op het stimuleren van die eigen verantwoordelijkheid. En daadwerkelijk zorg- en dienstverlening komen pas aan de orde wanneer dat niet meer vanuit het eigen systeem mogelijk is. Dit vergt dus ook snelle aanpassingen vanuit de medewerkers in het primaire proces. Van zorgen voor naar zorgen dat. Dit is een andere wijze van werken: een manier van werken van “handen op de rug”. Een werkwijze die voor zorgverleners niet altijd even gemakkelijk is. En hoewel je kunt stellen dat eenieder toch zo onafhankelijk mogelijk wil zijn, kennen wij ook veel cliënten die het bijzonder plezierig vinden dat er voor hen gezorgd wordt. 

Eigen regelvermogen van medewerkers is cruciaal

Om invulling te geven aan deze andere kijk op zorg moet je als organisatie je medewerkers ook faciliteren om deze cultuuromslag te maken. In onze zorg- en dienstverlenende sector wordt de dienst verleend op de werkvloer, en wel in de directe contacten tussen medewerkers en zorgvragers. Daarom dient in de visie van SGL haar medewerkers zo maximaal mogelijk ruimte te krijgen, om zelfstandig te kunnen opereren. Om zo, zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de situaties in de praktijk. En gelet op het feit dat we 24/7 organisatie zijn, gaat het hierbij vrijwel altijd om teamwork. Een cliënt heeft meestal niet met één medewerker te maken, maar met een team van medewerkers. Dus is het belangrijk dat dit team goed kan functioneren. En dat een team ook een eenheid vormt in de wijze waarop de zorg- en dienstverlening wordt aangeboden. SGL als organisatie dient de teams te faciliteren om die verantwoordelijkheid mogelijk te maken. 

Werkplekleren als middel om medewerkers hierin te faciliteren

Eén van die voorwaarden is dat een team nieuwe kennis en vaardigheden moet kunnen leren En al lang is bekend dat men het meest leert op de werkvloer, en van collega’s. Daarom kiest SGL nadrukkelijk voor het aanbieden van de mogelijkheid voor werkplekleren 3.0. Hierbij combineer je teamleren met informeel leren, en kun je middels digitale (leer)technologie verbindingen aanbrengen tussen de medewerkers van een team en tussen teams onderling. En dit in een unieke samenwerking tussen zorg, techniek en onderwijs. Groot voordeel hiervan is dat dit plaats en tijd onafhankelijk kan plaatsvinden. En middels de huidige moderne media zijn er legio mogelijkheden om dit ook op een zeer interactieve wijze te doen. Hierdoor is Evolva werkplekleren 3.0 niet alleen een zeer efficiënte wijze van leren maar vooral ook een uitdagende en leuke manier van leren. Dus zowel voor de organisatie als voor de medewerkers een win win situatie. Maar bovenal winst voor de cliënt!!

Leon Poels

20 januari 2015

Laatst aangepast opdinsdag, 20 januari 2015 13:39

Log in