Blog

Over educatief leiderschap en de kunst van het loslaten

Ervarings leren Ervarings leren

De dagelijkse praktijk van werkplekleren 3.0 kent de nodige uitdagingen. Logisch, het is nieuw, het is anders, het vraagt om inspanning en alle betrokkenen moeten wennen. Een van die uitdagingen is de vraag: wat is je rol als leidinggevende bij werkplekleren 3.0? Het antwoord is helder: je bent facilitor voor het teamleren en verantwoordelijk voor c.q. aanspreekbaar op het leerklimaat van de werkplek. Niet meer, niet minder. Uitgangspunt nummer één van werkplekleren is immers dat het team leert van en met elkaar, zónder leidinggevende. Tot zover ons concept bij werkplekleren 3.0.

In de praktijk en in de pilots blijkt het voor zowel leidinggevenden als voor de mensen in het team erg wennen te zijn. Het loslaten van de hiërarchie is nochtans essentieel voor het welslagen van teamleren en daarmee het creëren van een open leerklimaat.

Maar dat moet je wel durven te doen. Ben je als leidinggevende wel of niet onderdeel van je lerende team? Welke rol heb je dan? Soms doe je wel mee, soms niet? Dat roept weer andere vragen op: wanneer dan wel en wanneer niet? En hoe ga je - ook als leidinggevende - om met dat essentiële onderdeel van werkplekleren 3.0, feedback? We legden dit dilemma op 25 juni voor aan de Evolva klankbordgroep.

joseph KesselsProf. Dr. Joseph Kessels opende zijn verhaal met een plaatje van een ogenschijnlijk chaotische mierenhoop. Ogenschijnlijk, want ondanks de afwezigheid van een formele leider functioneert een mierenkolonie juist uitermate efficiënt en effectief. Of is het niet ondanks maar dankzij? Kun je dan - vertaald van mieren naar mensen - zeggen dat mensen pas echt aan leren toekomen dankzij de afwezigheid van de hiërarchisch leidinggevende? Dan kijk je automatisch op een heel andere manier naar het dilemma. Loslaten wordt dan ruimte creëren. Desalniettemin: ook dit moet je leren. Dé oplossing daarvoor bestaat niet. Elke situatie is immers weer anders, elk team is anders, elke leidinggevende is anders. Maar het uitgangspunt is hetzelfde: je team leert zonder jou. Dat betekent dat je rol verandert, maar niet dat je niet langer betrokken zou zijn. Integendeel zelfs. Oprechte interesse in je team, in de manier waarop zij zich ontwikkelen, gecombineerd met het vertrouwen en de ruimte die je schept om zich als mens en als vakbekwame college - los van jou – te ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit. En dit is voor iedere leidinggevende zeer waardevolle input voor het bijsturen en organiseren van het juiste leerklimaat voor de werkplek.

Laatst aangepast opzondag, 06 september 2015 22:20
Jan Valkenborgh

 

Projectadviseur Evolva werkplekleren 3.0. Zaakvoerder Metanoia Management consulting.

Website: https://janvalkenborgh.wordpress.com/

Log in