Vertel & Deel

Vertel & Deel

Op weg naar een nieuwe feedback cultuur

Janske Castelijns, docent en projectleider HILL bij Gilde Opleidingen
Janske Castelijns

jolanda reinders
Jolanda Rijnders

Op weg naar een nieuwe feedback cultuur, zo luidt het professionaliseringstraject dat team Welzijn van Gilde Opleidingen in Venray de afgelopen vier maanden vol overgave heeft doorlopen. Tijdens het traject heeft het team geleerd welke kennis, attitude en vaardigheden nodig zijn om leerbevorderende feedback te geven. Het bijzondere was dat negen teamleden het gehele traject zelf ontworpen en geïmplementeerd hebben op basis van praktijkgericht onderzoek. Daarmee werden de docenten zelf ook weer lerenden en namen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerresultaat. De professionalisering heeft plaatsgevonden binnen de context van High Impact Learning that Lasts (HILL), het onderwijsmodel waarmee team Welzijn als pilotlocatie haar onderwijs innoveert en toekomstbestendig maakt. Binnen het HILL-model is een feedbackcultuur essentieel en zijn docent-, self- en peerfeedback vanzelfsprekendheden. Niet alleen op studentniveau, maar ook op teamniveau.

Lees meer: Op weg naar een nieuwe feedback cultuur

Een nieuwe opleiding ontwerpen, samen met het werkveld

De sociale techneut in de zorg
Ton Pagen, programma manager ZTL

In toenemende mate zullen nieuwe technieken en digitale systemen een rol spelen in de Zorg. Zowel voor de zorgmedewerker als de zorgvrager zal dit gevolgen hebben. ZTL (Zorgtechniek Limburg) heeft deze uitdaging opgepakt en zet zich in voor een succesvolle implementatie van technologie in de zorg. Ze gingen aan de slag om bestaande MBO-zorgopleidingen aan te passen en een nieuwe te ontwikkelen, zoals de vorig jaar gestarte opleiding Zorgtechnicus. Ton Pagen vertelt openhartig over de “minnen en plussen” bij het ontwerpen van een nieuwe opleiding.

Lees meer: Een nieuwe opleiding ontwerpen, samen met het werkveld

SLOW bij stichting Radar

Vanuit Radar werken we met z’n allen aan een prachtige opdracht. Dat doen we met hart en ziel. Daarmee zijn we echt van betekenis. Dat gaat niet vanzelf. Leren en verbeteren gaat met vallen en opstaan. Dat betekent dat we steeds onderweg zijn: trots op wat we bereikt hebben, op zoek naar wat beter kan en vol ambitie om in onze ontwikkeling te groeien. Dat wil ik delen, zodat we zo elkaar nog meer stimuleren. Om te zorgen dat iedereen ertoe doet en we elkaars kracht versterken.

Dat is de boodschap die Frans Wilms, bestuurder bij stichting Radar voor ons had tijdens de netwerkbijeenkomst op 28 febrtuari. Met veel enthousiasme en passie deelden Evi Steinbusch, hoofd HR en Sylvia Fey, loopbaan coach hun ervaringen met het SLOW-programma. Samen Lerend Op Weg.

Lees meer: SLOW bij stichting Radar

Marcel Janssen over zijn eerste ervaringen met de leergang Expert Werkplekleren

Marcel Janssen, manager HRM bij stichting SGL volgt bij Zuyd Hogeschool de nieuwe leergang Expert Werkplekleren. De mensen in deze nieuwe functie worden - aldus de folder - de facilitators van de lerende organisatie. De persoonlijke trigger voor Marcel om deze opleiding te volgen, was nieuwsgierigheid: ga ik er in slagen om het werkplekleren in mijn organisatie SGL een stap slag verder te brengen? Marcel deelt met ons zijn eerste - “best wel spannende” - ervaringen en indrukken.

Lees meer: Marcel Janssen over zijn eerste ervaringen met de leergang Expert Werkplekleren

Leon Poels en Ward Vijgen : Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Practice What You Preach:  Evolva Werkplekleren 3.0 en coöperatie Verbindend Leiden kiezen voor een vernieuwende vorm van samenwerking. Zowel in de kern van hun beider visie als in hun operationele aanpak zit veel overlap. “Krachtenbundeling past bij deze tijd" aldus bestuurders Leon Poels (Evolva) en Ward Vijgen (Verbindend Leiden), “niet enkel om efficiency- of synergievoordelen, maar vooral als actieve inbreng en mede-eigenaarschap van iedereen voor de grote veranderingen om ons heen.”

 

Lees meer: Leon Poels en Ward Vijgen : Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Sonja Demandt & Lou Fredrix over: Werkplekleren in de SIM-LeerWerkFabriek

Bedrijven in de procesindustrie maken zich zorgen over de verwachte uitstroom van gekwalificeerde medewerkers omdat deze veelal ouder zijn dan 55+. Bovendien hebben ook zij, door de krapte op de arbeidsmarkt, problemen met het invullen van vacatures. Vandaar dat de SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) start met het zelf opleiden van mensen waarbij extra ingezet wordt op de beroepspraktijkvorming. Aan het woord zijn Sonja Demandt, directeur Parkmanagement BV/Secretaris LWV en Lou Fredrix, Partner binnen TRIGOS  Support.

Lees meer: Sonja Demandt & Lou Fredrix over: Werkplekleren in de SIM-LeerWerkFabriek

Log in