;

Vertel & Deel

Vertel & Deel

Marcel Janssen over zijn eerste ervaringen met de leergang Expert Werkplekleren

Marcel Janssen, manager HRM bij stichting SGL volgt bij Zuyd Hogeschool de nieuwe leergang Expert Werkplekleren. De mensen in deze nieuwe functie worden - aldus de folder - de facilitators van de lerende organisatie. De persoonlijke trigger voor Marcel om deze opleiding te volgen, was nieuwsgierigheid: ga ik er in slagen om het werkplekleren in mijn organisatie SGL een stap slag verder te brengen? Marcel deelt met ons zijn eerste - “best wel spannende” - ervaringen en indrukken.

Lees meer: Marcel Janssen over zijn eerste ervaringen met de leergang Expert Werkplekleren

Leon Poels en Ward Vijgen : Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Practice What You Preach:  Evolva Werkplekleren 3.0 en coöperatie Verbindend Leiden kiezen voor een vernieuwende vorm van samenwerking. Zowel in de kern van hun beider visie als in hun operationele aanpak zit veel overlap. “Krachtenbundeling past bij deze tijd" aldus bestuurders Leon Poels (Evolva) en Ward Vijgen (Verbindend Leiden), “niet enkel om efficiency- of synergievoordelen, maar vooral als actieve inbreng en mede-eigenaarschap van iedereen voor de grote veranderingen om ons heen.”

 

Lees meer: Leon Poels en Ward Vijgen : Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Sonja Demandt & Lou Fredrix over: Werkplekleren in de SIM-LeerWerkFabriek

Bedrijven in de procesindustrie maken zich zorgen over de verwachte uitstroom van gekwalificeerde medewerkers omdat deze veelal ouder zijn dan 55+. Bovendien hebben ook zij, door de krapte op de arbeidsmarkt, problemen met het invullen van vacatures. Vandaar dat de SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) start met het zelf opleiden van mensen waarbij extra ingezet wordt op de beroepspraktijkvorming. Aan het woord zijn Sonja Demandt, directeur Parkmanagement BV/Secretaris LWV en Lou Fredrix, Partner binnen TRIGOS  Support.

Lees meer: Sonja Demandt & Lou Fredrix over: Werkplekleren in de SIM-LeerWerkFabriek

Rolf Holtjer: bij Rockwool leert iedereen om elke dag nog een beetje beter te worden.

Rolf Holtjer is sinds september 2016 actief als Head of Learning & Development bij Rockwool voor de regio Central West Europe (Benelux en Duitsland). Zijn voornaamste uitdaging is niet het opstellen en (laten) uitvoeren van opleidingsplannen: “Ik wil mensen en organisaties dagelijks laten leren om nog beter te worden in waar ze al goed in zijn.” Hij rapporteert dan ook niet over het aantal opleidingen dat gevolgd zijn of hoeveel certificaten er zijn uitgegeven. In plaats daarvan stelt hij een aantal tradities rondom leren aan de orde en probeert hij concrete oplossingen te formuleren zodat direct wordt overgegaan tot leren tijdns het werk.

 

Lees meer: Rolf Holtjer: bij Rockwool leert iedereen om elke dag nog een beetje beter te worden.

De achtbaanschool van Vekoma: turning your world around

“De aanleiding tot het opzetten van een eigen achtbaanschool is de aanstaande ‘braindrain’,” aldus Yvonne Paulussen, Director of Change van Vekoma Rides. Binnen nu en een paar jaar verlaten veel ervaren medewerkers het bedrijf, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hoog tijd dus voor een slim plan om te voorkomen dat jaren kennis en ervaring verloren gaan. Er dreigt vooral een tekort aan zogenaamde tracksupervisors: ervaren medewerkers die tijdens de bouw van de achtbaan ter plaatse, vaak in het buitenland aanwezig zijn. Ze zien toe op het werk van de onderaannemer en zorgen, daar waar nodig, voor tijdige en juiste correcties.

Lees meer: De achtbaanschool van Vekoma: turning your world around

Evolva als Marktplaats voor belangen

Waarom neemt Zuyd Hogeschool deel aan het Evolva-project? Raymond: “Met werkplekleren gaan we van ‘vinken naar vonken’. Geen afvinklijstjes met doelen, resultaten, budgetten en mijlpalen maar een vonkende beweging in een regio die samen leert om relevante en recente ervaringen met elkaar te delen!”

Werkplekleren is anders kijken naar onderwijs

“Met ons onderwijs willen we waarde toevoegen aan Limburg en dat doen we door het ontwikkelen, optimaliseren en aanbieden van praktijkgericht onderwijs. We zorgen voor scholing, bijscholing en verderscholing van professionals. Arbeid, scholing, privé-ervaringen en technologische innovaties lopen tegenwoordig veel meer door elkaar. We moeten als Zuyd dus op zoek naar vormen van onderwijs die beter passen bij deze nieuwe tijd, zoals werkplekleren. Daardoor gaan we anders kijken naar ons onderwijsaanbod. Een initiatief als Evolva, waar we al vanaf het begin bij betrokken zijn, brengt ons naar die nieuwe beroepspraktijk en helpt ons om deze beter te begrijpen. Wij krijgen er heel veel voor terug.”

Lees meer: Evolva als Marktplaats voor belangen

Log in