Vertel & Deel

De emeritus hoogleraar is een van de leden van ons expertenteam. Hij luisterde naar de voorgaande presentaties en ontdekte een rode draad: je kunt niet slim zijn tegen je zin. De wetenschapper legde uit dat door het traditionele systeem veel mensen een aversie hebben gekregen tegen leren. Kennisontwikkeling vereist zaken als nieuwsgierigheid, passie, vertrouwen, geloof in eigen kunnen, betekenisvol werk en dergelijke. Maar hoeveel mensen worstelen daarentegen niet met prestatieafspraken, administratieve regels, kwaliteitscontroles, accreditaties en toetsen enzovoort. De grote vraag is dan ook: wat brengt iemand desondanks in beweging? Dat blijken de volgende drie (vier) voorwaarden te zijn:

  1.  Bekwaamheid: iedereen wil graag goed zijn in iets. Hoe meer je aansluit bij de diepere motieven van de persoon, des te meer resultaat.
  2.  Autonomie is belangrijk: mensen willen zelf invloed uitoefenen op de inrichting en vormgeving van hun werk.
  3. Iedereen zoekt de verbinding met anderen. En wat is gemakkelijker dan verbinding krijgen met mensen met gelijksoortige opvattingen?

De organisatie die erin slaagt om deze drie voorwaarden te incorporeren, schept een ideale basis om te leren.
En levensonderhoud en beloning? Hoe belangrijk is dat? Joseph Kessels: “Dat is zeker geen onbelangrijk aspect, maar bekwaamheid, autonomie en verbinding zijn belangrijkere motivaties om te leren. Als je als werknemer op dat gebied niet aan je trekken komt, worden zaken als beloning etc. een issue.”

download de powerpoint presentatie

download PDF: Je kunt niet slim zijn tegen je zin

Log in