Vertel & Deel

Loek FM Nieuwenhuis, lector beroepspedagogiek aan HAN

Loek Nieuwenhuis

Professionals in elk domein, dus ook de zorg, worden geconfronteerd met snelle wijzigingen in werk en werkzaamheden, aldus Loek Nieuwenhuis. Ontwikkelingen zijn niet alleen het gevolg van technologische vooruitgang, maar ook de politieke en sociale omstandigheden veranderen voortdurend. Globalisering, internationale turbulentie en demografische ontwikkelingen: al die bewegingen hebben invloed op het werk van zorgprofessionals.  

De populatie van cliënten verandert: burgers worden ouder en blijven langer gezond, maar als ze zorgbehoevend worden, dan zijn de klachten vaker complex. Door vrijwillige of gedwongen immigratie verandert ook de culturele achtergrond van cliënten: zorgprofessionals moeten rekening kunnen houden met grotere verschillen in culturele en religieuze achtergronden.

De politieke verhoudingen veranderen ook: de kosten van de zorg dreigen zodanig te worden, dat de rijksbegroting het niet meer kan dragen. Opeenvolgende kabinetten hebben dit proberen te beteugelen, waardoor professionals meer kostenbewust moeten werken. De zorgverzekeraars spelen hierbij een grote rol, niet altijd tot tevredenheid van de zorgprofessionals: kostenbeheersing gaat vaak gepaard met veel administratieve lasten, die weer kosten met zich mee (lijken te) brengen.

Technologisch verandert er ook veel: steeds nieuwe zorgtechnieken en medische mogelijkheden worden ontwikkeld. Dit brengt kostenverhoging met zich mee, maar biedt tegelijkertijd mogelijkheden om de zorg weer terug te brengen naar 0e en 1e lijn.

Kortom: de ontwikkelingen in de zorg zijn complex en wijzen niet altijd in dezelfde richting. Dit legt zware druk op (het leren van) de zorgprofessionals: zij moeten continu bijleren en bij-ontwikkelen, om zich staande te houden in die hectiek. Ook de werkgevers in de zorg zullen zich hierover druk moeten maken.

Goed aan Evolva is dat alle deelnemers de noodzaak tot permanent leren en ontwikkelen onderkennen en samen uitzoeken hoe dat in het huidige tijdsbestek vorm moet krijgen. De verhouding tussen werkgevers, zelfsturende teams en zorgprofessionals is hierbij een belangrijk thema: permanente ontwikkeling.

Download de Powerpoint Presentatie

Log in