Vertel & Deel

“Werkplekleren heeft meer te maken met brede maatschappelijke ontwikkelingen dan met het herstructureren van het leren in zorgorganisaties of onderwijsinnovaties.” Een stellingname die de moeite waard is om nader te verkennen.

Leon Lemeer heeft, na een lange carrière op diverse P&O-posities in verschillende organisaties, heel bewust gekozen voor een overstap naar de regionale arbeidsmarktorganisatie Zorg aan Zet. Vanuit zijn persoonlijke visie en drive onderschrijft hij de noodzakelijke samenwerking inzake de problematieken van de arbeidsmarkt: “Ik kom het vaak tegen: organisaties kiezen bestuurlijk en beleidsmatig voor intensieve samenwerking, leggen deze vast in convenanten, strategische plannen en samenwerkingsovereenkomsten enzovoorts, maar slagen er vervolgens niet in om deze in de praktijk vorm te geven.

De wil is overduidelijk aanwezig maar als het er echt op aankomt zitten er allerlei obstakels in de weg.” Dat moet anders volgens Leon, maar organisaties kunnen het niet alleen. Samenwerken ligt voor de hand. Met Zorg aan Zet krijgt hij de kans om hiermee het voortouw te nemen en het verschil te maken.

et werkplekleren is nog een hele wereld te winnen

Het speelveld van de arbeidsmarkt is bijzonder complex geworden, zowel inhoudelijk, organisatorisch, naar competenties, nieuwe toetreders en stakeholders. Als je alleen al kijkt naar de vervangingsvraag die in Limburg op ons afkomt, dan kan op korte termijn de behoefte aan personeel niet meer worden opgevangen. En al helemaal niet met het gevraagde hogere competentieniveau, waarvan vele bestuurders en managers denken dat dit noodzakelijk is omdat de beroepspraktijk van de zorg almaar complexer en veeleisender wordt. Het valt Leon hierbij op dat werkplekleren en de keuze voor zelfsturing nu ineens heel erg ‘hot’ zijn. De bestuurders van alle organisaties die hij bezoekt, zijn ervan overtuigd dat er met werkplekleren nog een hele wereld te winnen is. Ook overheden hebben hier nu aandacht voor en promoten het heel sterk. En de onderwijswereld heeft het geadopteerd en pakt het thema vooral binnen de eigen muren op. Kortom: iedereen lijkt het te willen en toch lukt het nog niet.

Collectieve onmacht

Leon ziet de worsteling van managers, P&O-afdelingen en bestuurders terwijl het volgens hem gaat om een andere mentaliteit, een andere cultuur, een ander klimaat van samenwerken en samen willen leren: “Vergeet niet dat veel managers, P&O-afdelingen en ook bestuurders zelf geen ervaring hebben met werkplekleren omdat ze klassiek zijn opgeleid. Protocollen en structuren voelen voor hen heel vertrouwd, terwijl zaken als vertrouwen geven, laten leren van fouten en ruimte laten voor creativiteit heel onwennig zijn.”

Bestuur en management aan zet

“Kijk eens goed naar je vakbekwame ervaren medewerkers. Thuis zijn ze kostenbewust, plannen ze vakanties, coachen hun kinderen en begeleiden ze bij hun studiekeuzes, richten eigen ondernemingen op, participeren in buurtvernieuwing, sluiten langlopende leningen af en ga zo maar door. Waarom zou je deze talenten niet inzetten bij je vervangingsvraag? Waarom geef je ze niet meer ruimte bij het opleiden en leren op de werkplek? Kijk ook eens goed naar onze studenten, onze beginnende medewerkers en praat eens met ze hoe ze willen leren en werken. Hun antwoorden zijn: learning on the job, vooral samen met en van elkaar, in real time met echte praktijkvraagstukken, met ruimte voor creativiteit, vrijheid, autonomie en vertrouwen. Zo verbind je met de medewerkers van de toekomst! Het management zou zichzelf nu alvast moeten voorbereiden om deze nieuwe medewerkers te gaan faciliteren en de vakbekwame ervaren medewerkers te gaan inzetten voor de coaching ervan.”

Evolva een voedingsbodem voor werkplekleren

“Bij Evolva heb ik een groep enthousiaste mensen leren kennen die heilig geloven dat je met werkplekleren het verschil kan maken en die een positieve hoop hebben over die andere manieren van samenwerking. Hier wil ik mij dan ook persoonlijk voor inzetten. Voor een deel komt de reeds beproefde meester-gezel relatie weer in beeld, maar dan in teamverband. Zowel de zittende professionals als de medewerkers van de toekomst hebben behoefte aan een veilig werkklimaat waar geleerd mag worden van fouten. Waar feedback normaal is, waar er vertrouwen is in de collectief gekozen teamaanpak en waar hun talenten gemobiliseerd en gewaardeerd worden.

Log in