Vertel & Deel

Waarom neemt Zuyd Hogeschool deel aan het Evolva-project? Raymond: “Met werkplekleren gaan we van ‘vinken naar vonken’. Geen afvinklijstjes met doelen, resultaten, budgetten en mijlpalen maar een vonkende beweging in een regio die samen leert om relevante en recente ervaringen met elkaar te delen!”

Werkplekleren is anders kijken naar onderwijs

“Met ons onderwijs willen we waarde toevoegen aan Limburg en dat doen we door het ontwikkelen, optimaliseren en aanbieden van praktijkgericht onderwijs. We zorgen voor scholing, bijscholing en verderscholing van professionals. Arbeid, scholing, privé-ervaringen en technologische innovaties lopen tegenwoordig veel meer door elkaar. We moeten als Zuyd dus op zoek naar vormen van onderwijs die beter passen bij deze nieuwe tijd, zoals werkplekleren. Daardoor gaan we anders kijken naar ons onderwijsaanbod. Een initiatief als Evolva, waar we al vanaf het begin bij betrokken zijn, brengt ons naar die nieuwe beroepspraktijk en helpt ons om deze beter te begrijpen. Wij krijgen er heel veel voor terug.”

Alleen maar frontaal voor de klas staan is niet meer van deze tijd

“In het directe contact met het werkveld, ervaren we waar behoefte aan is. We zien het als onze maatschappelijke plicht om hen te helpen met de methodologische kant van wekplekleren. Daarom hebben we onder andere ook de leergang voor experts werkplekleren ontwikkeld. De rol van de docent als overdrager van kennis is snel aan het veranderen; frontaal voor de klas staan, is niet meer van deze tijd. Docenten moeten de kennis op de werkplek ophalen, die ter plekke ontsluiten en meteen gebruiken. Ze worden steeds minder docent en steeds meer coach in het samen leren. Het onderwijsaanbod wordt individueler en persoonlijker met allemaal verschillende leerwegen. Het gezondheidszorgonderwijs zoals we dat vandaag de dag kennen, zal over pakweg tien jaar niet meer bestaan. Wellicht staat het hbo-onderwijs wel voor de meest fundamentele wijziging van de afgelopen vijftig jaar.”

Onderwijsaanbod samen met de beroepspraktijk

“Werkplekleren is diep verankerd in onze filosofie. We vervolmaken dat samen met en in de beroepspraktijk. Organisaties vragen ons niet om werkplekleren, maar willen hun leerbehoeften wel via werkplekleren ingevuld krijgen. We zien werkplekleren als een tafelkleed waarop we alle contractactiviteiten, projecten of initiatieven met de regio en andere organisaties uitstallen. Al deze zaken zijn gebaseerd op vormen van kennisdeling, kennis opdoen en ophalen in de praktijk. Actuele voorbeelden hiervan zijn een ontwikkeltraject voor hbo-verpleegkundigen samen met en in de beroepspraktijk. Zorgorganisaties die behoefte hebben aan specifieke modules of leertrajecten om kennis bij te spijkeren krijgen die altijd aangeboden in een vorm van werkplekleren. Werkplekleren kun je vergelijken met het bloedvatenstelsel in ons menselijk lichaam. Het brengt zuurstof, voedzame stoffen en nieuwe kennis naar de organen, c.q. de organisatieonderdelen”.

Voertuig voor een lerende regio

“Inzetten op werkplekleren moet vooral een intrinsieke motivatie zijn van de organisatie zelf. Het gaat om een organisatiefilosofie; iedereen die er werkt, moet ervan doordrongen zijn dat dit het voertuig voor het anticiperen op de verandering is. Iedereen wordt er slimmer door; de student, de docent, de werknemers. De collectieve intelligentie wordt groter. Voor de politiek is het belangrijk dat ze zien dat met werkplekleren het human capital beter zal renderen, innovaties sneller verspreid raken en dat het bijdraagt om een lerende regio te worden. Ze kunnen nadenken over dit perspectief en een baken zijn voor doorontwikkeling. Maar het mag geen opgelegd traject worden met projecten, afvinklijstjes en subsidietrajecten. De politiek moet zich vooral niet willen bemoeien met werkplekleren. Wij als samen lerende organisaties moeten niet willen afvinken omdat, bijvoorbeeld, de provincie dat zegt, wij moeten kunnen ervaren dat werkplekleren een geïntegreerd antwoord is voor de snelle veranderingen in onze samenleving. Het doen van examens, het presteren op de werkafdelingen en het innoveren van technologie en samenwerking staan niet langer los van elkaar. Deze methode van werkplekleren hoort bij deze wereld en houdt je in deze wereld. Met werkplekleren gaan onze mensen van vinken naar vonken.”

Log in