Vertel & Deel

Marcel Janssen, manager HRM bij stichting SGL volgt bij Zuyd Hogeschool de nieuwe leergang Expert Werkplekleren. De mensen in deze nieuwe functie worden - aldus de folder - de facilitators van de lerende organisatie. De persoonlijke trigger voor Marcel om deze opleiding te volgen, was nieuwsgierigheid: ga ik er in slagen om het werkplekleren in mijn organisatie SGL een stap slag verder te brengen? Marcel deelt met ons zijn eerste - “best wel spannende” - ervaringen en indrukken.

Wat hebben we tot nu toe gedaan in de opleiding, waarvan de studiebelasting best wel zwaar is? We steken nogal veel tijd in het vinden van de antwoorden op de vragen: “Waarom ga je aan de slag met werkplekleren?” en “Wat is de noodzaak voor jou en je organisatie om te kiezen voor werkplekleren?” We leren met elkaar te kijken en te bediscussiëren wat er aan de hand is in onze organisaties en in de samenleving.

Daarnaast hebben we veel aandacht geschonken aan het scheppen van een leerrijke werkomgeving. De inbreng van Joseph Kessels is daarbij heel erg inspirerend, beeldend en helder te begrijpen: hij leert ons vooral om anders te kijken. Tot voor kort bekeek ik een leertraject vanuit een technische, onderwijskundige en resultaatgerichte managementhoek.

In een pilot van SGL in Parkstad proberen we de training NAH (niet aangeboren hersenletsel), die alle medewerkers volgen, veel meer te ontwerpen vanuit de persoonlijke drive van onze medewerkers die hun werk goed willen doen voor deze cliënten. Samen zoeken we naar wat zij zien als goede zorg. En op die manier vragen we hen om zelf de hoofdrol te spelen in hun eigen leertraject. Daarvoor moeten wij uiteraard wel bereid zijn om beter aan te sluiten bij hun praktijk, hun leerbehoefte, hun intrinsieke motivatie en hun leermomenten. Ook als dat betekent dat we ‘hun leerbehoefte’ anders moeten organiseren. De basiskennis NAH zijn we meer en meer digitaal aan het aanbieden, terwijl we de verdieping, reflectie en probleembespreking in de praktijk laten begeleiden door een geschoolde mentor/coach.

Zowel de opleiding als de ervaringen uit onze pilot hebben me duidelijk gemaakt dat leren en innoveren twee kanten zijn van dezelfde medaille. Behalve de technisch onderwijskundige kant, die belangrijk blijft, kunnen we met werkplekleren veel beter aansluiten bij wat de medewerkers echt drijft en wat ze echt willen leren. Daarbij proberen we ook stap voor stap gebruik te maken van digitale leertechnologie.

In de beginjaren van Evolva zijn we wellicht ook teveel aan de slag geweest met zaken als de doelen, leermethode, LMS, de visie op werkplekleren en het leerlint. Een leertraject dat ontworpen wordt volgens de ontwerpprincipes van Joseph Kessels gaat pas echt vonken. Daarvan heb ik nu veel meer beeld en achtergrondinformatie gekregen. Zo heb ik onder andere geleerd dat je als Expert Werkplekleren de juiste balans moet zoeken tussen inhoud, didactiek en leertechnologie. Sinds ik me daarvan bewust ben, is de volgende uitdaging om steeds een beetje vaardiger te worden in het zoeken, vinden en vasthouden van die balans.

Log in