Vertel & Deel

Vertel & Deel

Jan Fasen over Agora en anders leren

jan fasenEen paar jaar geleden: een paar ontevreden mensen uit het onderwijs komen bij bij elkaar. Je bent met elkaar eens dat het goed mis is met het Nederlandse onderwijs. Zowel leerlingen als docenten haken massaal af. Je schrijft samen op een flipover alles op wat typisch is voor het onderwijssysteem. Dat blad papier scheur je af en gooi je weg. Zó moet het dus niet, laten we opnieuw beginnen. Zo is Agora ontstaan: zonder klaslokalen, roosters, toetsen, cito enzovoort. De basisideeën werden vervat in een boekje. Zeven docenten (selectiecriteria: boekje met bevlogenheid vertalen, moet gek zijn op persoonlijke ontwikkeling en moet aardig zijn want dat werkt zoveel plezieriger samen) kregen een jaar lang de uitdaging van hun leven: máák er iets van.

Lees meer: Jan Fasen over Agora en anders leren

Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

Toen we een jaar of twee geleden met Evolva en werkplekleren begonnen, startten we met een vrij beperkte, algemene definiëring: werkplekleren vindt plaats in reële arbeidssituaties als leeromgeving en de leerobjecten zijn de dagdagelijkse verbeterpotenties uit de praktijk. De opdracht die Hans kreeg van de stuurgroep: is dit een proven concept? Oftewel: is werkplekleren een model, een gedachtengoed dat daadwerkelijk bruikbaarheidswaarde heeft en dat zich in de praktijk gaat bewijzen? De hele korte samenvatting is: “Ja.” De iets uitgebreidere – met acht aanbevelingen - vind je hieronder.

Lees meer: Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

Elke Polstra: “Winst gaat niet alleen om geld. Wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van sfeer en geborgenheid?”

In juni 2015 studeerde Elke Polstra af aan de HEAO in Sittard. De studie bedrijfseconomie heeft haar veel geleerd, maar onder andere haar afstudeerscriptie naar zorginnovaties leerde haar dat toegevoegde waarde niet alleen een harde kant - cijfers, winst, geld - maar ook een zachte kant heeft. Denk aan de cultuur van een organisatie, sfeer, veiligheid, geborgenheid, meningen en ervaringen... Elke: “Mijn ideaal is de combinatie daartussen. Ook zoeken naar de toegevoegde waarde van deze zachte kant, in plaats van alleen maar kijken naar harde cijfers.”

Lees meer: Elke Polstra: “Winst gaat niet alleen om geld. Wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van sfeer...

Bart van Dolderen: start met Leergang Expert Werkplekleren met Evolva

Innovatie en verandertrajecten binnen zorgorganisaties? Zuyd Hogeschool heeft er dagelijks mee te maken. Werken en leren, leren en werken, het loopt door elkaar heen en het één versterkt het ander. De vraag is steeds: Hoe zorg ik dat mijn medewerkers competent blijven en de organisatie steeds de gewenste prestaties levert? Bart van Dolderen, senior docent faculteit gezondheidszorg/lectoraat employability bij Zuyd Hogeschool vertelt ons over de nieuwe Leergang Expert Werkplekleren die in september 2016 van start gaat.

“Experts Werkplekleren zitten heel dicht tegen directie, raden van bestuur en management aan. Niet alleen om hen te ondersteunen en te adviseren bij de introductie van het werkplekleren, maar ook omdat werkplekleren alleen kan slagen als het management er volledig achterstaat en leren op de werkplek daadwerkelijk mogelijk maakt.”

Lees meer: Bart van Dolderen: start met Leergang Expert Werkplekleren met Evolva

Leren op de werkplek, leren door te doen

We denken misschien met werkplekleren iets heel nieuws op de kaart te zetten, maar denk eens aan de vele gildes die ons land telde tot het begin van de 19e eeuw! Leren op de werkplek, leren door te doen. Maar de laatste pakweg honderd jaar leerden we anders in bedrijven en organisaties. We gingen leren en onderwijs op eenzelfde manier bekijken en organiseren in schoolse omgevingen. Bedrijfsopleidingen deden bijvoorbeeld hun intrede. HR & Development stippelde de opleidingslijnen uit en bracht ze in de praktijk… in een klaslokaal. Anno nu laten we het idee van het klaslokaal weer achter ons en zien we een toename van andere vormen van leren.

Lees meer: Leren op de werkplek, leren door te doen

Peter Sloep: We zijn lerende wezens, wij kunnen niet anders dan leren

"We zijn lerende wezens, wij kunnen niet anders dan leren. Dat verklaart deels ons succes als mens.”

De specialist technologie maakt in zijn aftrap duidelijk dat het verhaal van goed werkplekleren niet bij de technologie begint: dat is immers een middel. Alle aandacht dient in het begin uit te gaan naar het ontwerp van werkplekleren. We moeten af van het trechtermodel, het archetypische model van onderwijs waar we allemaal mee zijn opgegroeid. Werkplekleren vereist actief meedenken, reflecteren en doen! Het sociale aspect – binnen het team, de community en het netwerk – is heel belangrijk. Technologie is een van de ondersteunende instrumenten.

Lees meer: Peter Sloep: We zijn lerende wezens, wij kunnen niet anders dan leren

Ton Hopman, Daelzicht: “De wonderlijke wereld van het Werkplekleren”

Mijn aarzelende antwoord was amper uitgesproken, of ik bevond me middenin een vliegende start. Een passende naam voor een dergelijke bijeenkomst. In volle vaart werden we ingewijd in de wonderlijke wereld van het werkplekleren. Woorden en begrippen waar ik nog nooit van had gehoord, computerprogramma’s die tot dan toe onbereikbaar en ondoordringbaar voor me waren, onderwijservaring die totaal achterhaald bleek, werkvormen die verrassend en verfrissend waren, etc. Kortom, een duizelingwekkende belevenis.

Lees meer: Ton Hopman, Daelzicht: “De wonderlijke wereld van het Werkplekleren”

Informeel leren, door Robert-Jan Simons

Tegenover het informele leren (incidenteel en impliciet leren van ervaringen) staat het formele leren: institutioneel en georganiseerd. Robert-Jan Simons introduceert een tussenvariant: het non-formeel leren: buiten instituties en (vaak) zelf georganiseerd.

Hij benoemt drie manieren van leren:

  1. geleid leren: iemand anders beslist over doelen, toetsing en inhoud
  2. ervaringsleren: gaat helemaal vanzelf. Je leeft, je onderneemt, je ervaart, dus je leert
  3. zelfgestuurde leren: vanuit je eigen doelen, wensen, inspiraties en enthousiasme.

Lees meer: Informeel leren, door Robert-Jan Simons

Log in