Logo

Strategie, klimaat en leeromgeving

Hoe geef je meer ruimte aan je medewerkers om beter te kunnen omgaan met veranderingen in een wereld die steeds complexer wordt? Nog meer beheersing en controle werken niet meer, terwijl dit wel nog de hoofdstroom van ons management is. Je voelt aan dat het anders moet. Je wilt daar verandering in brengen.
Middels educatief leiderschap creëren managers een strategie, een klimaat en een leeromgeving waarin mensen zich zichtbaar in de geschetste richting kunnen ontwikkelen.

Maak van iedere werkplek een rijke leeromgeving

Zelfsturing, autonomie, het verbinden van lerende professionals, bekwaam innoveren. Vele bestuurders en managers zijn ervan overtuigd dat er met werkplekleren nog een hele wereld te winnen is. Maar ze weten vaak niet hoe er mee te beginnen.
Het begint met durven loslaten van het oude hiërarchische leiderschap en werken aan nieuw leiderschap dat autonomie, verbinding en bekwaamheid faciliteert. Je kan werkplekleren niet managen, je kan het wel faciliteren, uitdragen, promoten en waarderen. Je kan het laten ontstaan door een gunstig leerklimaat voor medewerkers te ontwikkelen waarin werkplekleren mogelijk wordt en zij voortdurend aan de verbetering van hun vakmanschap kunnen werken.

Bekwaam, autonoom en verbonden

Educatief leiderschap staat daarom ook volop in de belangstelling. 'Professional capital' is meer dan ooit actueel. De rol van de leidinggevende, op alle niveaus binnen de organisatie, verandert mee met de keuze voor werkplekleren.
Om tot groei, ontwikkeling en ontplooiing te komen, zijn randvoorwaarden als nieuwsgierigheid, passie, vertrouwen, autonomie, vrijheid, zelfsturen en geloof in eigen kunnen belangrijk. Maar dit alles botst heel vaak met het management van alledag: prestatieafspraken, administratieve regels, centrale sturing, gehoorzaamheid, kwaliteitscontroles, accreditatie, toetsen en toezicht.
Uitdrukkelijk aandacht besteden aan dat dubbele karakter van de context voor werkplekleren, is een eerste maatregel voor educatieve leiders en dat zowel bij het faciliteren, het stimuleren en het leren toepassen ervan.

Het strategisch belang van werkplekleren

Wanneer men het leren op de werkplek wil stimuleren is het nodig niet enkel in te zoomen op het leerklimaat en de randvoorwaarden, maar ook te kijken naar de organisaties als geheel. De belangrijke vraag hierbij is of het leren en de ontwikkeling van medewerkers als een strategisch issue wordt gezien.
M.a.w. zijn vorming, training en opleiding essentieel voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Een organisatie die dit belang erkent, zal leren tot een “strategisch issue” maken en dit vertalen in een waaier van HR- en L&D-beleidsmaatregelen. Werkplekleren zie je dan terug komen bij voorbeelden als het competentie- en kennismanagement, het opzetten van kennisnetwerken, een loopbaanbeleid waarin werkplekleren gevaloriseerd en gewaardeerd worden, een wervings- en doorstromingsbeleid waarbij aan medewerkers het strategische belang van leren en ontwikkelen duidelijk wordt gemaakt.

Wil je meer weten over dit onderdeel uit ons concept, aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Achtergrond informatie

Joseph Kessels over Educatief leiderschap

Leon Poels en Ward Vijgen : Over nieuw Leiderschap

© EvolvaGroup Webdesign: Inconel B.V.